دستور العمل و برنامه مسابقات ورزشی دانش آموزان استان سال تحصیلی ۹۷-۹۶

با توجه به شروع مسابقات استانی ، شایسته است موارد ذیل در اعزام تیم ها مد نظر قرار گیرد.

دستورالعمل پذیرش تیم ها

دستورالعمل مدرسه و کانون قهرمان

دستورالعمل اردوها- ۱۳۹۶

دستورالعمل اردوها ویراست دوم

رشته های مصوب مسابقات ورزش دانش آموزی ۱۳۹۷

دستورالعمل فنی و اجرایی مسابقات

قوانین رشته های ورزشی در مسابقات کشوری سال ۹۷

 

دیدگاهتان را بنویسید