مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان کشور – سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

لینک ثبت اطلاعات فرم شماره چهار تیم های اعزامی

دانلود بخشنامه و دستورالعمل مسابقات ورزشی دانش آموزان سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

دیدگاهتان را بنویسید