بخشنامه فراخوان ثبت نام داوطلبان ریاست هیئت ورزش دانش آموزی استان

باسلام
احتراماً، با عنایت به بخشنامه شماره ۲۱۴۴۲۸/ ۶۰۱  مورخه ۲۱/ ۰۹/ ۱۴۰۲ فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور و نظر به آگهی شماره ۱۶۵۳۱۳۴ اداره کل ورزش و جوانان استان، به اطلاع می رساند ثبت نام داوطلبان ریاست هیئت ورزش دانش آموزی استان از روز شنبه مورخه ۷ / ۱۱ / ۱۴۰۲ به مدت یک هفته کاری در دبیرخانه مجمع انجام خواهد پذیرفت. لذا مقتضی است با نظر به موارد پیوستی نسبت به اطلاع رسانی به ذینفعان،  اقدام و هماهنگی های لازم به عمل آید.
ضمنا خاطر نشان می گردد دبیرخانه مجمع در اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان دایر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید