مسابقات غیرحضوری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بنر مسابقات غیر حضوری

در ادامه متن و فایل مربوط به مسابقات غیر حضوری سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ پیوست شده است

 

اداره کل آموزش و پرورش استان…

موضوع: اعلام رشته های ورزشی ، شرایط سنی و تعداد نفرات مسابقات کشوری غیرحضوری(مجازی) سال تحصیلی  ۱۴۰۰۱۳۹۹

با سلام واحترام؛

   ضمن تشکر از حمایت های آن اداره کل از برنامه های فدراسیون ورزش دانش آموزی، به استحضار می رساند با توجه به ویژگی های سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ در کشور عزیزمان (اپیدمی ویروس کرونا) و ضرورت برنامه ریزی برای وضعیت های متغیر ،به منظور ارتقاء سطح سلامت جسمی و اجتماعی دانش آموزان و به استناد بخشنامه شماره ۲۴۷/۱۴۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۹ وزارت متبوع در خصوص شیوهنامه بازگشایی مدارس در شرایط مذکور و بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۶۵۹ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ معاونت تربیت بدنی و سلامت، در خصوص مسابقات ورزش دانش آموزی، این فدراسیون در نظر دارد، مسابقات قهرمانی ورزشی دانش آموزان سراسر کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را با رعایت ملاحظات این ایام، به شرح پیوست برگزار نماید که جزئیات آن به منظور برنامهریزی مطلوب جهت برگزاری، ارسال می گردد.

دریافت بخشنامه مسابقاتو

اعلام رشته های ورزشی مسابقات غیرحضوری 400-99_Page_1 اعلام رشته های ورزشی مسابقات غیرحضوری 400-99_Page_2 اعلام رشته های ورزشی مسابقات غیرحضوری 400-99_Page_3 اعلام رشته های ورزشی مسابقات غیرحضوری 400-99_Page_4 اعلام رشته های ورزشی مسابقات غیرحضوری 400-99_Page_5 اعلام رشته های ورزشی مسابقات غیرحضوری 400-99_Page_6

دیدگاهتان را بنویسید