برگزاری دوره های مربیگری و داوری اسکواش

هیات دانش آموزی با همکاری هیئت اسکواش استان دوره های مربیگری و داوری برای دبیران تربیت بدنی استان برگزار می کند،

طی جلسه ای که با حضور رئوسای دو هیئت و  آقای نباتچیان ، رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش، مصوب گردید با همکاری دوجانبه این دوره ها برای دبیران تربیت بدنی استان برگزار گردد؛ همچنین در نظر است برای دانش آموزان علاقمند دوره های داوریاری و مربی یاری برگزار شود.

دیدگاهتان را بنویسید