نحوه ثبت نام تیم ها در همگام

قابل توجه کارشناسان مناطق و مدیران محترم مدارس:

با توجه به بخشنامه وزارتی در خصوص الزامی بودن ثبت تیم ها در سامانه همگام و وجود مشکلاتی در این زمینه در ادامه فایل راهنمای ثبت در سامانه جهت دانلود ارائه می گردد:

ضمنا مقتضی است مدیران و کارشناسان محترم قبل از ثبت تیم نکات ذیل را نیز مورد توجه قرار دهند.

  • بارگذاری عکس دانش آموزان در سامانه سناد (در صورتی که قبلا اقدام نشده باشد).
  • بروز رسانی سامانه همگام از طریق ماژول سرویس های سناد (زمان این مرحله بسته به وضعیت سرور، از یک هفته تا یک ماه، متغیر خواهد بود).
  • تعریف کاربر جدید با نقش کمیته اجرایی مدرسه از ماژول مدیریت کاربران در پنل مدیر مدرسه (در این مرحله می توان معاون پرورشی یا دبیر تربیت بدنی را نیز به عنوان کمیته اجرایی مدرسه تعیین کرد).
  • تعریف و تعیین کمیته اجرایی مسابقات و جشنواره های ورزش دانش آموزی از طریق ماژول جشنواره ها و مسابقات در پنل مدیر مدرسه (همان فردی که در مرحله قبل وارد شده است).
  • ورود به پنل همگام با کد ملی کاربر کمیته اجرایی و نقش کمیته اجرایی مدرسه یا منطقه.
  • ثبت نام تیم ها و دانش آموزان در مسابقات و جشنواره های ورزش دانش آموزی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ (در این مرحله نیاز به کد ملی، قد و وزن دانش آموزان و کد ملی مربی و سرپرست تیم می باشد).
  • دانلود فایل راهنمای ثبت تیم ورزشی در سایت همگام

دیدگاهتان را بنویسید