ثبت اطلاعات مسئولین انجمن های ورزشی

کارشناسان محترم لطفا در ثبت مشخصات مسئولین انجمن های ورزشی نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

  1. هر منطقه و یا شهرستان فقط یکبار می تواند اطلاعات مربوطه را ثبت و ارسال نماید.
  2. در صورت نیاز به تغییر می توانید از صفحه ویرایش، نسبت به تغییر اطلاعات اقدام نمایید.
  3. در بخش اول فرم، شهرستان، منطقه یا ناحیه را انتخاب نمایید.
  4. سپس انجمن هایی که در منطقه شما دارای مسئول انجمن هستند را انتخاب کنید.
  5. در قسمت آخر می توانید مشخصات مسئولین انجمن مربوطه را به تفکیک دختران وپسران وارد نماید.
  6. پس از تکمیل فرم با کلیلک بر روی ثبت اطلاعات به صفحه تاییدیه منتقل و تمامی اطلاعات وارد شده نمایش داده خواهد شد.

با تشکر

ورود به فرم ثبت اطلاعات مسئولین انجمن های ورزشی

دیدگاهتان را بنویسید