ثبت نام داوطلبان انجمن های ورزشی استان

 

رشته های ورزشی
حداکثر 3 رشته می توانید انتخاب کنید
مدارک تخصصی رشته ورزشی انتخاب شده(ضروری)
در صورت انتخاب بیش از یک رشته ورزشی از طریق آیکون + می توانید اطلاعات رشته های دیگر را ثبت نمایید.
رشته ورزشی
درجه کارت داوری
درجه کارت مربیگری
سوابق تخصصی در رشته ورزشی (قهرمانی ها و ...)