مسابقات والیبال دختران

آمار_اطلاعات
والیبال دوره متوسطه اول دختران
محل برگزاری: سالن احمد مظفری
تعداد تیم های شرکت کننده: ۵ تیم
جمع کل ورزشکاران: ۶۰ نفر
جمع کل مربی و سرپرست: ۱۰ نفر
عوامل اجرایی: ۱۰ نفر
زمان برگزاری: ۲۲ و ۲۳ فروردین ۹۷ 👏👏

نتایج  دوره متوسطه اول
مقام اول: ناحیه دو
مقام دوم: ابهر
مقام سوم: خرمدره

والیبال دوره ابتدایی (مینی والیبال) دختران
محل برگزاری: سالن بینش
تعداد تیم های شرکت کننده: ۵ تیم
جمع کل ورزشکاران: ۴۵ نفر
جمع کل مربی و سرپرست: ۱۰ نفر
عوامل اجرایی: ۱۰ نفر
زمان برگزاری: ۲۸ و ۲۹ فروردین ۹۷ 👏👏

نتایج  دوره ابتدایی
مقام اول: ناحیه دو
مقام دوم: خرمدره
مقام سوم: ناحیه یک

با تشکر از زحمات تمامی عزیزان

دیدگاهتان را بنویسید