کارگاه بازآموزی داوری بسکتبال

کارگاه بازآموزی داوری بسکتبال به همت مسئول انجمن بسکتبال خواهران استان ( خانم حسینی ) و با همکاری کارشناسی تربیت بدنی ناحیه دو زنجان در روزهای دوشنبه و سه شنبه ( ۲ و ۳ بهمن ماه ) در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی بینش برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید