جلسه هماهنگی برگزای مسابقات شطرنج شمالغرب

در جلسه های که روز سه شنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ با حضور آقایان خلیلی رئیس انجمن شطرنج مدارس کشور، حسینی (رئیس هیئت)، آقای خالصی (رئیس هیئت شطرنج استان) و محمدی مغانلو (مسئول انجمن شطرنج) در باشگاه فرهنگیان برگزار شد، حاضرین در خصوص میربانی زنجان برای مسابقات شطرنج ریتد دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول شمالغرب کشور بحث و تبادل نظر کردند. همچنین در خصوص آیین نامه فنی و اجرایی مسابقات تصمیمات لازم اتخاذ گردید. در پایان مقرر شد پس از هماهنگی با معاونت تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان، روند اداری میزبانی مسابقات از طریق فدراسیون ورزش دانش آموزی پیگری و در صورت موافقت مسابقات در فروردین ماه برگزار گردد.

شایان ذکر است این جلسه در راستای مصوبات دومین جلسه شورای ورزش استان در خصوص اجرای مسابقات با اخذ ورودیه و با رویکرد هم افزایی استان های همجوار تشکیل گردید.

7f4fc98e-d10e-423b-8279-827f1f44dcf3

دیدگاهتان را بنویسید