جلسه شورای تربیت بدنی استان

احتراما با توجه به جلسه شورای تربیت بدنی استان روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه ۹۸ در محل اداره کل آموزش و پرورش و با توجه به دستور جلسه فایل پاورپوینت مربوطه جهت استحضار و بررسی اعضای محترم در ادامه برای دانلود قرار داده شده است .

دانلود فایل پاورپوینت شورای تربیت بدنی

دیدگاهتان را بنویسید