اولین دوره مسابقات کبدی دانش آموزان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت ورزش دانش آموزی استان زنجان، اولین دوره مسابقات کبدی دانش آموزان استان با همکاری هیأت کبدی استان و تحت نظر معاونت تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان با حضور ۶ تیم از  نواحی یک و دو ، ابهر، خرمدره ، خدابنده و ایجرود روز پنجشنبه ۲۹ آذر ماه ۹۷ برگزار گردید.

در این دوره از مسابقات تیم ها در دو گروه سه تیمی با هم به رقابت پرداختند که در نهایت تیم خرمدره به مقام نخست دست یافت و تیم های خدابنده ، ناحیه دو زنجان و ابهر به ترتیب دوم و سوم مشترک شدند.

شایان ذکر است تیم قهرمان این مسابقات با توجه به دستورالعمل کانون قهرمان در هفته اول بهمن ماه به مسابقات قهرمانی دانش آموزان کشور اعزام خواهند شد.