نکات مورد توجه در ثبت اطلاعات تیم های اعزامی به مسابقات

سامانه ثبت اطلاعات تیم های شرکت کننده در مسابقات دانش آموزی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ استان زنجان مخصوص کاربران همکار است لذا روسای محترم هیأت های شهرستانی و کارشناسان تربیت بدنی مناطق و نواحی پس از وزود به سامانه ( با کد کاربری و رمز ftp ) می توانند اطلاعات تیم های اعزامی خود را تکمیل نمایند، پس از ثبت اطلاعات تیم ها امکان ویرایش نیز وجود دارد.

لطفا قبل از ثبت اطلاعات به موارد ذیل توجه نمایید :

در تکمیل فرم حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده شود.

ابتدا فرم شماره چهار را دریافت کرده و با دقت برای هر تیم اعزامی جداگانه تکمیل کنید .

پس از ورود به سامانه، موارد درخواستی را مطابق پیش نویس فرم چهار کامل نمایید.

در پایان از فرم چهار برای تیم خود فایل PDF را دانلود و پرینت تهیه نموده ( برگه چاپ شده مهر و امضا شود ) و در هنگام پذیرش تحویل مسئول پذیرش نمایید.

پس از ثبت اطلاعات یک تیم ، می توانید مجددا روی منوی مسابقات دانش آموزی کلیک نمایید و اطلاعات تیم جدید را ثبت کنید.

دانلود دستورالعمل فنی مسابقات کشوری سال تحصیلی ۹۶-۹۵

دانلود دستور العمل مسابقات استانی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

با تشکر

 

ورود به سامانه

sport