ثبت نام مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان استان زنجان – سال تحصیلی ۹۸-۹۷