برچسبفرم

نکات مورد توجه در ثبت اطلاعات تیم های اعزامی به مسابقات

سامانه ثبت اطلاعات تیم های شرکت کننده در مسابقات دانش آموزی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ استان زنجان مخصوص کاربران همکار است لذا روسای محترم هیأت های شهرستانی و کارشناسان تربیت بدنی مناطق و نواحی پس از وزود به سامانه ( با کد کاربری و رمز ftp ) می توانند اطلاعات تیم های اعزامی خود را تکمیل نمایند، پس از ثبت اطلاعات تیم ها امکان ویرایش نیز وجود دارد. ادامه مطلب