نکات قابل توجه در ثبت اطلاعات همکاران

همکار گرامی لطفا در وارد نمودن اطلاعات دقت نمایید .

فرم حاضر در ۵ بخش تدوین گردیده است .

در پایان بخش پنجم فرم حتما روی دکمه « ثبت نهایی » کلیک نمایید ، در غیر این صورت اطلاعات وارد شده ثبت نخواهد شد.

پس ثبت اطلاعات کد پیگیری یکتا به نام شما صادر می گردد لطفا کد پیگیری را یادداشت نمایید.

قبل از شروع مراحل ثبت نام لطفا اطلاعات مربوطه (اطلاعات شخصی/ شماره های تماس/ فایل اسکن عکس و حکم کارگزینی / اطلاعات کارت های داوری و مربیگری )  را آماده نمایید

نام فایل مربوط به عکس را کد ملی و حکم کارگزینی را کد پرسنلی خود قرار دهید .

اطلاعات پرسنلی خود را مطابق آخرین حکم کارگزینی تکمیل نمایید.

برای ورود به فرم کلیک کنید

%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85