ثبت نام مسابقات شطرنج همکاران گرامیداشت هفته معلم ( سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

    • در وارد کردن نام کاربری دقت نمایید، تایید عضویت و شرکت در مسابقه بر اساس نام کاربری انجام خواهد شد.