ثبت نام دوره های داوری و مربیگری

هیئت ورزش دانش آموزی استان زنجان در نظر دارد در اجرای نامه شماره ۵۳۹۴۹، فدراسیون ورزش دانش آموزی در خصوص برگزار گلاس های داوری و مربیگری با همکاری اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان و با هماهنگی کارشناسان مناطق و نواحی دوره های مذکور را برگزار نماید. هزینه، زمان برگزاری، و نحوه ثبت نام متعاقبا در بخشنامه ای جداگانه در اختیار کارشناسان و دبیران محترم قرار خواهد گرفت.

دریافت نامه فدراسیون ورزش دانش آموزی

فرم ثبت نام دوره های داوری

فرم ثبت نام دوره های مربیگری