مسابقات استانی شطرنج دختران

این دوره از مسابقات شطرنج دختران که به همت اداره تربیت بدنی و هیأت ورزش دانش آموزی توسط انجمن شطرنج استان برگزار گردید در دو مقطع  متوسطه اول وابتدایی در روز های ۲۹ ام و ۳۰ ام فروردین ماه در سالن شطرنج مجموعه بینش با شرکت ۴ تیم و ۲۰ ورزشکار به همراه ۸ نفر مربی و سرپرست در مقطع متوسطه اول و ۴ تیم و جمعا ۲۰ نفر شرکت کننده در مقطع ابتدایی اجرا شد.

مسابقات متوسطه اول در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید، نتایج این دوره از مسابقات به شرح ذیل می باشد.

نتایج تیمی
مقام اول: خرمدره
مقام دوم: ناحیه دو
مقام سوم: ناحیه یک
نتایج انفرادی
مقام اول: عسل امینی – ناحیه دو
مقام دوم: رایحه یوسفی – خرمدره
مقام سوم: فاطمه موسوی – ناحیه دو

مسابقات ابتدایی نیز در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید، نتایج آنبه شرح ذیل می باشد.

مقام اول: ناحیه دو
مقام دوم: ابهر
مقام سوم: ناحیه یک
نتایج انفرادی
مقام اول: ساناز حیدری –  ناحیه دو
مقام دوم: نرگس آقا محمدلو – ناحیه یک
مقام سوم مشترک : پرینا مرادیان – ناحیه دو

مقام سوم مشترک: یسنا کرمی – ناحیه دو

 

دیدگاهتان را بنویسید